SBF historie voormalig keerkgebouw


                         historie   Afbeelding invoegen
                                

- startsein restauratie
- petret van de weke 1969 pdf

activiteiten 2018 
 
vrijwilligers & stage plaatsen 
 
grote zaal / consistorie 

 
 
Vinkega
Vinkega telt nu 215 inwoners.
Vinkega (Stellingwerfs: Vinkege, Fries: Finckegae) is een dorp in de gemeente Weststellingwerf in de provincie Friesland. Vinkega heeft 4 straten; Noordwolderweg, Schoollaan, Westvierdeparten en de Zuiderweg.
 
In 1240 zien we de dorpsnaam voor het eerst (Vinkegoe).
Op de plek waar het  kerkje nu staat was toen een begraafplaats.
In 1408 is de naam van het dorp Vynkego.
In 1543 heette het Finkegae,
In 1622 Finckegae en nog later heette het dorp ook nog Finkega.

Er zijn twee verklaringen voor de dorpsnaam. Het heeft niets te maken met de vogelsoort vink. Vink is een lichte veensoort waarvan turf werd gemaakt. Vinkega lag vroeger tussen de hoge venen langs de provinciegrens en de veengronden in het dal van de Linde. Vinkega zou dus naar deze veensoort kunnen zijn vernoemd.
Maar veel waarschijnlijker is het dat de dorpsnaam afkomstig is van een persoon (Vinke).
Het laatste deel van de dorpsnaam (ga) is ontstaan uit het woord go (gouw), dat dorpsgebied betekent. Vinkega betekent dan dus het dorpsgebied van of bij iemand die Vinke heette.
Bron: heemkunde.nl
 
De oudste dorpsgeschiedenis
Vroeger hoorde ook het buurtschap Westerhoeven (het tegenwoordige De Hoeve) bij het dorp. De eigenaren van het veen, dat hier werd afgegraven, moesten om van de toenmalige Kolonievaart gebruik te mogen maken (voor het vervoer van de turf), een vierde part (deel) afstaan aan de eigenaren van de Kolonievaart. zie ook de kaart uit 1646 pdf >
 
Oude en hedendaagse gewoonten en verhalen over Vinkega
De vereniging plaatselijk belang Vinkega is opgericht in oktober 1987 en heeft 135 leden (exclusief kinderen). Het is de enige vereniging in het dorp. Vinkega telt nu 215 inwoners.
Vinkega (Stellingwerfs: Vinkege, Fries: Finckegae) is een dorp in de gemeente Weststellingwerf in de Nederlandse provincie Friesland. Vinkega heeft 4 straten; Noordwolderweg, Schoollaan, Westvierdeparten en de Zuiderweg.

Typerend voor Vinkega is de rust, ruimte en de zelfstandigheid van het dorp. 
Je vindt er  vergezichten en prachtige stukjes natuur. Bijvoorbeeld de Vinkegavaartplas en weilanden omzoomd door mooie singels. Juist deze rust en ruimte spreekt de inwoners zo aan. En ook al is het een dorp zonder kern, waar de meeste mensen ver uit elkaar wonen, er heerst een gemoedelijke sfeer. 
Bij activiteiten komt dan ook een groot deel van de inwoners bij elkaar. 

Plaatselijk Belang Vinkega
wil de onderlinge verbinding versterken en het dorp en haar bewoners ondersteunen. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Ook is er aandacht voor politieke en economische ontwikkelingen welke mogelijkheden of gevolgen voor Vinkega hebben.

Het voormalig kerkgebouw wordt ontmoetingscentrum.
De kerk is gebouwd in 1893.Sinds ongeveer 1980 wordt de kerk niet meer gebruikt voor kerkdiensten. Zie ook toekenning gemeentelijk monument pdf>
 
Stichting Behoud (kerk) Finckegae
Toen in 2007 het gebouw kon worden aangekocht bestond het bestuur uit :
Jeannet en Lammert van Veen, Riekie en Aaldert Timmerman, Hennie en George Bos en Nico Huppes
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen