Begraafplaats Vinkega

 
contact i.v.m. begraafplaats
Stichting Behoud Finkege
Mevr. H. Bos
tel.: 0561 44 16 29
Steenwijkerweg 96 
8392 LG De Blesse
      
Afbeelding invoegen
 
 
 
                                                                 
kvk nr.  011 20 715
ANBI nr.  8181 90 310

nieuws
 
publicaties
  
grote zaal / consistorie 
 
 
Stichting Behoud FinkegeDe begraafplaats Vinkega is sinds 2015 weer eigendom van de Stichting 
en sinds 2016 mag er weer begraven worden.
 
In 1240 zien we de dorpsnaam voor het eerst (Vinkegoe).
Ook is bekend dat er toen al een begraafplaats was.
 
In 1408 is de naam van het dorp Vynkego.
 
In 1543 heette het Finkegae, in 1622 Finckegae en nog later komen we ook de naam Finkega tegen[1].
Op de plek waar in Finckegae, in 1631 een kerkje werd gebouwd, verrees in 1893 het huidige gebouw.  
 
Het deed dienst als kerk tot 1975 en in 2001 vond de toen laatste ter aarde bestelling plaats.
Sinds 2008 is de kerk eigendom van de Stichting Behoud Finkege.
En de begraafplaats is aan de Stichting overgedragen op 1-9-2015. 
 
De laatste jaren geven nabestaanden steeds meer de wens te kennen zoveel mogelijk betrokken
te willen zijn bij het ter aarde bestellen van hun overleden dierbare.
Een overzicht van de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten kan hierbij de helpende hand bieden.
 
In het informatieboekje en de tarievenlijst vindt u de nodige informatie. 
 
contact i.v.m. begraafplaats

Mevr. H. Bos-van Veen
tel.: 0561 44 16 29
Steenwijkerweg 96 
8392 LG De Blesse
kvk nr.  011 20 715
ANBI nr.  8181 90 310

 Vinkega, 1 januari 2018

[1]Bron: heemkunde.nl
belangrijke documenten
 
 

  VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN
  GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN’  
 
  GRAFAKTE’ VOOR EEN EIGEN GRAF 
 
  VERKLARING OMTRENT MATERIALEN
 
Per 1-1-2018 alle documenten actueel
 
Alle diensten m.b.t. begraven zijn BTW-vrij