word donateur

                    word donateur  
                                
 
- startsein restauratie
- onthoofde toren
- petret van de weke 1969
- omrôp Fryslân

activiteiten 2018 
 
vrijwilligers & stage plaatsen 
 
grote zaal / consistorie 

 


Oud gebouw, nieuw doel. Word donateur
 
Het voormalige kerkje is beeldbepalend voor Vinkega.
 
Er zijn gelukkig veel mensen die zich, samen met ons, verantwoordelijk voelen voor het behoud van het a.s. ontmoetingscentrum.
Vele vrijwilligers verzetten bergen werk en tal van instanties zorgen voor continuïteit en het noodzakelijke draagvlak, ook financieel.
 
Maar om het onderhoud, de hoge cultuurhistorische waarde en de gebruikskwaliteit te kunnen verbeteren en waarborgen, is ook uw steun méér dan welkom. 
 
Als donateur kunt u de stichting bij dit werk helpen. Donateur worden kan vanaf € 25,- per jaar.
 
Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u binnen 10 werkdagen een informatiepakket. Neemt dan even contact  op via de email met Hennie Bos: henniebos@kpnmail.nl met de volgende gegevens:
 

* De heer  Mevrouw
* Achternaam
* Voorletters
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* E-mail
* Telefoon
* Geboortedatum¨ 
 
Ja, ik word donateur van de Stichting Behoud Finckegae
 
 
U ontvangt een mail ter bevestiging.

Afbeelding invoegen