SBF plannen

                                               plannen   Afbeelding invoegen                                                         

3e fase 11 dec.2017 van start

- startsein restauratie
- onthoofde toren
- petret van de weke 1969
- omrôp Fryslân

activiteiten 2018 
 
vrijwilligers & stage plaatsen 
 
grote zaal / consistorie 

 


Doel van het gebouw
 
Een echt ontmoetingscentrum van, voor en door het dorp, met een grote variatie
aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
  • huwelijk, familiefeest of andere evenementen:
  • begrafenisplechtigheid
  • kunst en cultuur als muziek [concerten en koor], tentoonstellingen 
  • cursussen en workshops
  • sociaal-maatschappelijke bijeenkomsten 
  • geestelijke thema’s [bijv. yoga, meditatie]
  • jeugd- en jongerenactiviteiten
  • sociaal verbindende activiteiten als koffie-ochtenden, soos enz
Op deze wijze bijdragen aan de leefbaarheid en de vitaliteit van het hele dorp, zodat het aantrekkelijk is om in Vinkega te wonen. Het gaat dan zoals dat heet over de sociale cohesie, cultuur, recreatie en toerisme, erfgoed, ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke kwaliteit, plattelandseconomie en uiteraard het eigen ‘verhaal’ van Vinkega en de identiteit versterken
voor zowel Vinkegasters als bezoekers en toeristen.
 


Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen