SBF bouwfases

                                          bouwfases Afbeelding invoegen                    
 

- startsein restauratie
- petret van de weke 1969 pdf
 
activiteiten 2018 
 
vrijwilligers & stage plaatsen 
 
grote zaal / consistorie 

 
 


wat is er de afgelopen jaren veranderd
 
Fase 0:
Aanleg van het 200 m lange schelpenpad naar het gebouw, plus de rondgang om de begraafplaats, de 9 rode beuken en de aanleg van een invalidenparkeerplaats.
Realisatie werd mogelijk door de vrijwilligers en door financiële bijdragen van de Lions Weststellingwerf en budget Leefbaarheid Lokaal van de provincie Fryslân.
 
Fase 1
De basisaanpassingen ten behoeve van eerste gebruik (nutsvoorzieningen [geen gas vanuit duurzaamheids-oogpunt], installatiewerk, sanitair, basisinrichting). Daarvoor moest een 200m lange gleuf gegraven worden, onder boomwortels door.  De waterafvoer gaat naar een grote septic tank, met een pijpleiding helemaal naar de achterkant van het kerkhof. De vrijwilligers stootten bij het gat graven voor de septic tank op oude graven.
 
Fase 2a
Tegelijkertijd is gewerkt aan opname op de gemeentelijke monumentenlijst [ > pdf] Dat is ons uiteindelijk gelukt,omdat de architectuur van het gebouw bijzonder is. Dit maakte de weg vrij voor het aanboren van gemeentelijke middelen en andere fondsen voor restauratie.
 
Fase 2b
De trap naar klokkentoren is helemaal hersteld en geschilderd. Het toilet werd aangelegd en betegeld, de muren zijn schoongemaakt en geverfd. In de grote zaal ligt nu een bamboevloer met een mooie steenrand eromheen. De muren zijn deels gestuukt en van boven tot onder geschilderd, allemaal door vrijwilligers uit het dorp.
Het elektra is aangelegd. De karakteristieke oude gaslampen zijn behouden en hebben nu ledlampjes. De balken van de koorgang zijn gerestaureerd en er is een mooie trap naar de koorgang gemaakt.

In alle ruimtes is inmiddels infrarood verwarming geïnstalleerd.

de restauratie 
fase 3a realisatie inrichting keuken, ruimte-installaties
fase 3a overige inrichting en middelen ten behoeve van gebruik
fase 3b herstel exterieur gebouw, uitgevoerd door fa. Kemper
fase 3c oorspronkelijke torenspits, in nauwe samenwerking van dorp & aannemer
fase 3d de buitenverlichting en lantaarns langs de bomenlaan.

 Afbeelding invoegen
trap naar de klok voor  de restauratie door Geert de Boer
 
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen