Stichting Behoud Finckegae

                                 bestuur  
                                

- startsein restauratie
- petret van de weke 1969 pdf

activiteiten 2018 
 
vrijwilligers & stage plaatsen 
 
grote zaal / consistorie 

schatgraven
open dagen 7.8.9 juli 2017
startsein restauratie 
 
 


 
Het bestuur

van Stichting Behoud Finckegae
-vervult zijn taken geheel onbezoldigd 
-bestaat momenteel uit de volgende personen:
 
Voorzitter:               dhr. N. Huppes
Secretaris:             mevr. J. van Veen-Geurtsen
Penningmeester: mevr. H. Bos-van Veen [contactpersoon begraafplaats]
Algemeen lid:        mevr. W. van der Duim [PR]
Algemeen lid:        dhr. G.J. Kaspers [bouwteam]
 
Als de restauratie gereed is, wordt het tijd voor exploitatie van het gebouw.
Iedereen die hier een kans ziet om mooie, boeiende, interessante, vrolijke, kunstzinnige, culturele of geestelijke activiteit ‘naar binnen’ te halen of zelf te organiseren, waar
het hele dorp van kan profiteren, kan zich natuurlijk melden.
 
Dit geldt zeker ook voor jongeren.
Maak – in goed overleg – je eigen sociaal-culturele, muzikale en artistieke programma.
 
  
Contact:
Mevr. J. van Veen Geurtsen
Noordwolderweg 15  
8393 RC Vinkega    
t.:   0561-431443        
stichtingbehoudfinckegae@outlook.com

Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen   
  
IBAN:      NL70 RABO 01662 675 62
KvK nr.   011 20 715
ANBI nr. 8181 90 310