de vijf dorpen

Presentatie vijf dorpenboek Jelle Roorda op 2 maart a.s.
 
verschijnt het boek over de dorps- en streekgeschiedenis van de dorpen: Vinkega, Steggerda, Peperga, De Blesse en Blesdijke.
 
          Van Steggerdervene tot Blesdiekigerheide.   
 
Het is geschreven door oud-inwoner Jelle Roorda, ook bekend van het boek Steggerda, Et peadtien weromme uit 2012.
 
Het boek wordt om 20.00 uur met een lezing en fotopresentatie, op een door Dorpsbelang Steggerda georganiseerde bijeenkomst gepresenteerd, Na het overhandigen van de eerste boeken, is er vanaf 21:30u een gezellige nazit/herinneringen ophalen, met  muzikale omlijsting en doorlopende beelden van vroeger, door het Dorpsarchief Steggerda,
 
in café De Landerije te Steggerda.
 
Vrij entree, inloop vanaf 19.30 uur.
 

Het boek is verkrijgbaar in de zaal voor slechts €17,50, en verder af te halen:
  • op zaterdag 3 maar van 9.30-12.00 uur in gebouw MFC Multisteck, Hendrik Deddenstraat 6, Steggerda, tijdens de inloopochtend van het dorpsarchief.
 
 
 
 
 
 
Deze uitgave wordt bijzonder, want nog niet eerder verscheen er een boek waar de vijf streekdorpen "an de zunnekante van De Lende” centraal staan. Jelle Roorda neemt de lezer mee op een reis door de tijd en beschrijft allerlei aspecten van de rijke dorps- en streekgeschiedenis. Begonnen wordt met de ontveningsgeschiedenis van het Steggerda’s- en Vinkegaster Veen en het boek eindigt met het nog niet echt historische, maar al wel legendarische Kasteel Olt Stoutenburght aan de rand van de Blesdijkerheide. Gebleken is, dat de vijf dorpen een eeuwenlange band met elkaar hebben, vooral op agrarisch gebied, maar ook op de terreinen kerk, onderwijs, sport en cultuur. Verschillende onderwerpen passeren de revue, o.m.: de kolonie, het woonwagenkamp, de dorpssmid, kluizenaars, armenzorg, oprichting dorpsbank, de korenmolen, wonderdokteres, de komst van de 1ste stoomtrein en de bouw van het kasteel. Het geheel levert een boeiend tijdsbeeld op. Het boek voorzien van een harde omslag, telt 304 pagina’s en is verrijkt met vele foto’s. In samenwerking met de verenigingen voor Dorpsbelang/Plaatselijk Belang van de vijf dorpen (waaronder Vinkega) wordt dit boek gerealiseerd. "Met onze medewerking bij het tot stand komen en uitgeven van dit boek, hopen wij vooral de inwoners en oud-inwoners veel lees- en kijkplezier te bieden en onze mooie streek nog meer uit te lichten”, aldus Karin Oenema-Krikke, mede namens de andere Dorpsbelangen, voorzitter Dorpsbelang Steggerda.