Nieuws en uitnodiging


onderzoek internet - vrijdag 19 januari 2018

Zoals u wellicht heeft vernomen, verricht Agentschap Telecom op verzoek van de
gemeente Weststellingwerf, onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid in de
gemeente.

 
Het agentschap wil nu ook de burgers van Weststellingwerf actief betrekken bij dit
onderzoek. Daarom organiseert het agentschap een informatiebijeenkomst op
dinsdag 30 januari a.s. van 19.00 - 21.00 uur in MFC de Ni’je Stienze te
N ijehoitpade.
 

Het doel van deze bijeenkomst is, naast informeren, vooral gericht op
consulteren. Het agentschap is m.n. geïnteresseerd in de ervaring die de burger
zelf heeft met betrekking tot mobiele bereikbaarheid in zijn omgeving. Eventuele
bijzonderheden kunnen, indien relevant, van belang zijn voor het onderzoek.
Tevens zal het onderzoeksteam de voorlopige bevindingen en
onderzoeksmethodiek op hoofdlijnen nader toelichten.
U, als vertegenwoordiger van het plaatselijk dorpsbelang, bent van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. De burgers worden, via een
advertentie in de huis-aan-huis krant Stellingwerf, op woensdag 24 januari a.s.
uitgenodigd.
 

Aanmelden
In verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen, verzoeken wij u
vriendelijk om u voor deze bijeenkomst aan te melden v66r maandag 29 januari
a.s. via info@agentschaptelecom.nl o.v.v. uw naam/plaatselijk belang en
aantal personen. U ontvangt per mail een bevestiging retour. Indien u geen
belangstelling heeft, hoeft u dit niet aan te geven.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >